Matamål takkar flotte produsentar/standhaldarar, handlande og alle som har delteke på Matamål sine arrangement denne veka. Vi rettar også ein stor takk til sponsorar og andre som har vore med å støtte Matamål. Vi gratulerer også Vereide Kjøtt for årets beste stand på Torgdagen!

Festivalveka vart avrunda i dag med Barnas Turlag og Open Gard på Støfring, men vi er alt i gang med planlegging av nye smakfulle aktivitetar 🙂